Drodzy rodzice! Wspólnie z firmą ubezpieczeniową InterRisk przygotowaliśmy Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypad­ków dla dzieci i młodzieży. Korzystając z tego ubezpieczenia zyskujecie Państwo szeroki zakres ochrony niezależnie od wieku dziecka i wybranej sumy ubezpieczenia.

Atuty tego programu to m.in.:

 • ochrona 24h/dobę na terenie całego świata w szkole i poza szkołą
 • wybór spośród 6 wariantów (SU od 15 tys. zł do 80 tys. zł)
 • wysokie sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu – do 80 000 PLN
 • ŚWIADCZENIA ZA POBYT W SZPITALU z powodu NW oraz z powodu CHOROBY – wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego (100 zł/dzień)
 • WIZYTA DOMOWA LEKARZA LUB PIERĘGNIARKI (i nie tylko!) w ramach wsparcia assistance medycznego po NW
 • POMOC W SZYBKIM POWROCIE DO ZDROWIA zwrot kosztów leczenia w wyniku NW, zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW (świadczenie dla zębów mlecznych – 100 zł)
 • OCHRONA NAWET DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH – ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie amatorskiego uprawiania sportu również za wynagrodzeniem (zgrupowania, zawody, treningi, obozy, szkolne i pozaszkolne kluby sportowe)
 • WŁĄCZENIE odpowiedzialności za jazdę rowerem bez uprawnień, brak wyłączeń dla jazdy konnej
 • ŚWIADCZENIA zarówno za oparzenia jak i odmrożenia
 • ODLEGŁOŚĆ TO NIE PROBLEM – świadczenie za opiekę nad dzieckiem przebywającym w szpitalu (od 50 zł/dzień, do 15 dni pobytu)
 • POMOC W NADRABIANIU ZALEGŁOŚCI – indywidualne korepetycje w ramach pakietu assistance
 • ŚWIADCZENIE BÓLOWE (150 zł!) – wypłacane w przypadku NW, który wymagał interwencji lekarskiej i wizyty kontrolnej, a nie podlega wypłacie z tyt. uszczerbku na zdrowiu

A POZA TYM m.in. szeroki katalog chorób w ramach poważnego zachorowania, świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza, koszty przebudowy domu i modyfikacji podjazdu, koszty operacji plastycznych itp.

Najważniejsze informacje na temat programu ubezpieczenia możesz pobrać tutaj.

UWAGA:

W przypadku wykupienia polisy do 30.09.2023 r. dziecko będzie objęte ochroną od 01.09.2023 r. – ZALECANE.

W przypadku wykupienia polisy w okresie od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. dziecko będzie objęte ochroną od dnia kolejnego po opłaceniu składki.

Ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do żłobka lub przedszkola – skorzystaj z kodu dostępu, który znajdziesz tutaj

Ubezpieczenie dla uczniów szkół podstawowych i pozostałych placówek oświatowych – skorzystaj z kodu dostępu, który znajdziesz tutaj

Dodatkowe dokumenty do pobrania: