W czasie zbliżających się ferii zimowych nasze dzieci mogą być bardziej narażone na wypadki związane z uprawianiem sportów zimowych i zabawą na świeżym powietrzu. W związku z tym przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży oraz studentów.  Atuty tego programu to m.in.:

  • OCHRONA NAWET DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH! – ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie amatorskiego uprawiania sportu (zgrupowania, zawody, treningi, obozy, szkolne i pozaszkolne kluby sportowe)
  • KORZYSTNE WYSOKOSCI ŚWIADCZEŃ ZA ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA I SKRĘCENIA!wysokie sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu (od 15 000 zł do 50 000 zł) obejmują szeroki katalog uszczerbków na zdrowiu
  • POMOC W SZYBKIM POWROCIE DO ZDROWIA!zwrot kosztów leczenia w wyniku NW w zakresie (na terenie całego świata), zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW
  • DODATKOWE WYSOKIE ŚWIADCZENIA ZA POBYT W SZPITALU!wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego z tytułu NW, podwójne świadczenie w przypadku pobytu na OIOM; odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w związku z chorobą
  • ODLEGŁOŚĆ TO NIE PROBLEM! – Pomożemy w pokryciu Twojego zakwaterowania w związku z hospitalizacją dziecka 50 km od miejsca zamieszkania
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA RODZICA LUB DZIECKA!odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniowskich
  • WIZYTA DOMOWA LEKARZA LUB PIELĘGNIARKI? – Możesz skorzystać z Assistance medycznego po NW, jeżeli zajdzie taka potrzeba

Szczegóły dotyczące tego programu ubezpieczenia znajdują się poniżej w ulotce do pobrania.

Jak przystąpić?

Kliknij link:

lub wejdź na stronę i użyj kodu:

KOD DOSTĘPU

SPOG00185ziBid7