Drodzy rodzice! Wspólnie z firmą ubezpieczeniową Colonnade przygotowaliśmy Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypad­ków dla dzieci i młodzieży. Korzystając z tego ubezpieczenia zyskujecie Państwo szeroki zakres ochrony, a składki zaczynają się już od 29,30 zł / osobę!

Atuty tego programu to m.in.:

 • wysokie sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu – do 80 000 PLN
 • DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZA POBYT W SZPITALU – wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego (100 zł/dzień), a także podwójne świadczenie w przypadku pobytu na OIOM (200 zł/dzień)
 • WIZYTA DOMOWA LEKARZA LUB PIELĘGNIARKI (i nie tylko!) w ramach wsparcia assistance medycznego po NW
 • POMOC W SZYBKIM POWROCIE DO ZDROWIA – zwrot kosztów leczenia w wyniku NW (na terenie całego świata), zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW (zęby mleczne nie są wyłączone)
 • OCHRONA NAWET DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH – ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie amatorskiego uprawiania sportu (zgrupowania, zawody, treningi, obozy, szkolne i pozaszkolne kluby sportowe)
 • POMOC W NADRABIANIU ZALEGŁOŚCI – tzw. świadczenie edukacyjne związane z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach na skutek NW
 • KOSZTY WYCIECZKI SZKOLNEJ, zostaną zwrócone, jeżeli na skutek NW dziecko nie będzie mogło w niej uczestniczyć
 • ODLEGŁOŚĆ TO NIE PROBLEM – koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka (od 50 zł/dzień)
 • ŚWIADCZENIE BÓLOWE – wypłacane w przypadku NW, który wymagał interwencji lekarskiej, a nie podlega wypłacie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

A POZA TYM m.in. szeroki katalog chorób w ramach poważnego zachorowania, świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza, koszty przebudowy domu i modyfikacji podjazdu, koszty operacji plastycznych itp.

Najważniejsze informacje na temat programu ubezpieczenia możesz pobrać tutaj.

Uwaga: okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub od dnia wskazanego przez rodzica / opiekuna.

Proces przystąpienia do ubezpieczenia online jest bardzo prosty i składa się z 4 kroków:

 • KROK 1 – UBEZPIECZENIE – W sekcji Kogo chcesz ubezpieczyć wybierz Ubezpieczenie dla dziecka/studenta, i kliknij Dalej.
 • KROK 2 – ZAKRES UBEZPIECZENIA – W sekcji Wybierz wariant zakresu ubezpieczenia adekwatny do Twoich potrzeb wybierz wariant poprzez kliknięcie na czerwony przycisk umieszczony na dole tabeli zakresowej.
 • KROK 3 – DANE OSOBOWE – W sekcji Przedstawiciel osoby ubezpieczonej / Osoba zgłaszająca wpisz swoje dane. W sekcji Osoba ubezpieczona wpisz dane ubezpieczanego dziecka. Na dole strony kliknij Dalej.
 • KROK 4 – PODSUMOWANIE – W sekcji Podsumowanie sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO oraz zaakceptuj oświadczenia. W sekcji Płatność online wybierz metodę oraz kliknij Składam wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia i płacę. Po opłaceniu składki na wcześniej podany adres e-mail otrzymasz certyfikat ubezpieczenia.

Na każdym kroku w sekcji Dokumenty do pobrania masz możliwość pobrania ogólnych warunków ubezpieczenia, karty produktu oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

wejdź na stronę i użyj kodu:

KOD DOSTĘPU do oferty dla dzieci do 6 roku życia (żłobek, przedszkole):

SPOG00205E9b416

KOD DOSTĘPU do oferty dla dzieci, młodzieży i studentów – od 7 do 27 roku życia:

SPOG00196LXVy55

Dodatkowe dokumenty do pobrania: